JOVES

Continuarem comptant i tenint en compte la veu dels i les joves

JOVENTUT

Desenvoluparem el Pla Local de Joventut 2022-25, creat en aquesta legislatura amb la participació dels joves del Palau d'Anglesola. Eixos principals del Pla:

Realitzarem reunions participatives amb els joves per fer seguiment del Pla Local de Joventut i recollir inquietuds i iniciatives.

Continuarem donant suport a les activitats esportives i lúdiques promogudes des del jovent: Carnestoltes, Penyes de la Festa Major, Cassoles de Tros...

Signarem el conveni de cessió d'espais amb l'Agrupament Escolta i Guia Lo Merlet.

Seguirem oferint el voluntariat “Fet a JOVA” que ja s'ha dut a terme amb èxit durant els tres darrers estius.

Mantindrem l'acollida de camps de treball de joventut de la Generalitat de Catalunya.

Promourem activitats comarcals que tinguin els joves com a protagonistes.

Ens implicarem, com hem fet aquests darrers anys, en l'acompanyament dels projectes d’Aprenentatge i Servei (APS) perquè creiem en aquesta proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat.

Promourem que aquest voluntariat de nois i noies de secundària arribi a més espais i entitats de la nostra vila.


INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Prioritzarem les polítiques locals d'infància. Seguirem treballant amb el Consell de Participació Infantil, format pels delegats de l’escola Arnau Berenguer, mestres i representants de l'Ajuntament.

Seguirem escoltant els adolescents a través del Consellet de Participació Adolescent (www.consellet.cat).

Ambdós Consells es van crear fa quatre anys per donar veu a infants i adolescents.

Han rebut reconeixement de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat i de la Fundació Jaume Bofill. Continuarem aquest treball educatiu per escoltar-los i que siguin protagonistes del dia a dia de la nostra vila.

A les nostres comarques hem estat pioners en formar part del Consell Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya (CNIAC), juntament amb Mollerussa i Lleida. Seguirem vinculats amb aquest òrgan de representació infantil.

Durant dos cursos hem repartit el Passaport Edunauta, una eina per fomentar la participació ciutadana a les activitats. Avaluarem l’impacte d'aquesta proposta pionera a les comarques de Ponent i, si es veu factible, seguirem aplicant-la amb la complicitat de l’escola i les entitats. Actualment el Passaport Edunauta està implimentat a 28 municipis d’arreu de Catalunya.

Ens fem nostres les polítiques locals d'infància que proposa UNICEF pel 2023-2027, i ens comprometem a treballar-les amb els consellets: "Per a tothom, els mateixos drets, Igualtat de drets entre nens i nenes, La infància en moviment, Escoltant els nens i les nenes, Combatre la pobresa des de l'àmbit local, Educació per a tota la infància, Bon ús de l'entorn digital, Compromesos amb la salut, Protecció de la infància davant qualsevol tipus de violència, Entorns segurs i sostenibles".

Seguirem treballant en xarxa amb tots els agents educadors per la inclusió i equitat d'infants i joves.