eficiència econòmica

Inversions, taxes i subvencions

Per què parlem d'eficiència econòmica? Perquè l'Ajuntament del Palau d'Anglesola fa una inversió significativament més gran per cada ciutadà en comparació amb la majoria dels altres consistoris, tot i que els impostos i taxes són considerablement inferiors a la mitjana. A aquesta destacada gestió eficient, cal afegir els esforços realitzats per aconseguir ingressos extraordinaris, subvencions i ajudes, els quals són accessibles per a tots els municipis, tot i que només uns pocs aconsegueixen obtenir-los.