Associacions I ENTITATS

Ens agrada un poble viu, que es mogui amb l'energia de les entitats i la gent

Actualment el Palau d’Anglesola compta amb 30 entitats, un ric teixit associatiu que ens compromentem a acompanyar i valorar com pertoca, amb una comunicació fluida i propera.

Mantindrem els criteris de repartiment de subvencions que es van implantar el 2020 després d’un període de diàleg i consens amb les diferents associacions del poble. Aquests criteris pretenen evitar l’arbitrarietat, i garantir un repartiment objectiu i equànim, és a dir, una política transparent.

Quan finalitzin les obres d’ampliació de l’escola de l’avinguda de Sant Roc, i s’hi traslladi tot l’alumnat, impulsarem el canvi d’ús de l’edifici de la plaça Generalitat perquè esdevingui el Casal d’Entitats del Palau d’Anglesola. L’equiparem per tal d’acollir el cau de l’Agrupament Escolta i Guia Lo Merlet, el refugi de pelegrins gestionat pels Amics del Camí, el club de bitlles del Palau d’Anglesola i, si és el cas, altres entitats que ho necessitin.

Promourem la signatura de convenis de cessió d’espais municipals amb les entitats que en fan ús, per tal de reconèixer i facilitar la seva tasca. Aquests convenis facilitaran l’autonomia de les entitats en l’ús i gestió dels espais.