Acord Municipal

Amants de la comarca! És l'hora de donar amor a la nostra terra. 

Per prosperar com un territori, sostenible i saludable, econòmicament viable, on arrelar el sentiment de pertinença, la comarca del Pla d'Urgell ha de tornar a ser una realitat, i per això ha de convertir-se en una prioritat.

A ARA, el Palau no només ens estimem el nostre poble; també la nostra comarca i el nostre territori. Per aquest motiu formem part d'Acord Municipal del Pla d'Urgell.

ara, MÉS COMARCA

Per la democràcia, la llibertat i la justícia: fem poble, fem comarca, fem país.


Creiem en la nostra comarca, i per això ens comprometem a treballar per fer créixer la identitat i autoestima plaurgellenca.

Desenvoluparem una agenda comarcal compartida perquè tots els veïns i veïnes tinguin a mà el calendari cultural i festiu dels pobles del Pla d'Urgell.

Celebrarem el dia del Pla d'Urgell comptant amb les persones, de forma participativa i itinerant.

Tenim un territori ideal per recórrer-lo en bicicleta. Treballarem dinamitzar i senyalitzar la xarxa de camins que uneixen els 18 pobles.