Educació 360º

"... entenem que la millor solució per la comunitat educativa del Palau d'Anglesola és ubicar tot l'alumnat en un mateix edifici."

L'escola del nostre poble té un greu problema d'espai. El fet de tenir els nens separats en dos edificis és un handicap, tant pels docents com pels alumnes, i també pels pares. A part de quedar molt debilitada tota l'estructura de funcionament i de serveis, els dos edificis estan bastant deteriorats.

Aquests darrers anys, però, el problema dels dos edificis s'ha accentuat per una manca d'espai. A hores d'ara es fan classes en espais dedicats a altres usos. I el problema s'accentuarà en un parell d'anys, ja que no hi haurà metres quadrats per ubicar els alumnes de l'Arnau Berenguer.

Davant aquesta situació entenem que la millor solució per la comunitat educativa de l'escola és ubicar tot l'alumnat en un mateix edifici

A més a més, cal pretendre anar més enllà i fer de l'educació una aposta estratègica pel desenvolupament del Palau d'Anglesola i els seus ciutadans. Pretenem aconseguir una educació 360°

Educació 360º és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats.

Amb el convenciment que el futur de l'educació passa per aquesta mirada global de 360 graus, l'Educació 360º proposa que el model educatiu promogui i incorpori també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar. Es tracta d'una concepció de l'educació que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu i proposa:

Per acabar, i resumint, un poble educativament preparat és un poble amb futur.