GENT GRAN

La gent gran és la història viva del poble, la veu de la experiència. Per això, mantindrem l’homenatge a les persones grans seguint la tradició.

En els darrers anys, degut a l’evolució demogràfica de la població, tenim una població molt més envellida.

Actualment, al Palau d’Anglesola el 14’98% de la població tenen entre 65 i 84 anys i el 4’16% tenen més de 85 anys.

La gent gran són fonamentals en al nostra societat ja que ens aporten experiència, memòria històrica i contribueixen a crear i enfortir les xarxes familiars i veïnals.

Creiem en la importància d’estar el més actiu possible. Per la qual cosa oferirem les classes de l’Aula d’Extensió Universitària de la UdL amb l’objectiu de difondre la cultura i proporcionar formació permanent.

Per tal de promoure el que ja tenim, atendrem  les necessitats de la Llar de Jubilats, escoltant les propostes dels seus associats.

Com a societat, és important que ens preocupem per la nostra gent gran i que sapiguem donar resposta a les seves necessitats. I que puguin viure els darrers anys de la seva vida amb la màxima autonomia personal, estima i dignitat possible.

Per això, vetllarem per les necessitats i atencions de la gent gran que viu sola, aprofitant els recursos ja existents ( Consell Comarcal, Càritas i  altres entitats) i impulsarem nous serveis com per exemple, serveis domiciliaris,...

I per tots aquells que per motius familiars  i/o personals no poden restar a la seva llar, promourem la reforma i ampliació de les instal·lacions de la Residència de Ca  la Cileta i vetllarem per un bon manteniment de la residència ( mobiliari, pintura, ascensor, jardí...)

La gent gran és la història viva del poble, la veu de la experiència. Per això, mantindrem l’homenatge a les persones grans seguint la tradició.