Conferència anual de l'alcalde

El Palau, present i futur. En Francesc Balcells, alcalde del Palau d'Anglesola fa balanç del 2022

El Palau, present i futur. En Francesc Balcells, alcalde del Palau d'Anglesola fa balanç del 2021

El Palau, present i futur. En Francesc Balcells, alcalde del Palau d'Anglesola fa balanç del 2020

El Palau, present i futur. En Francesc Balcells, alcalde del Palau d'Anglesola fa balanç del 2019